ÜRETİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ

HATA TÜRLERİ VE ETKİLERİ EĞİTİMİ

Kod Numarası:: Hata Türleri

[Eğitim Programı İçin Lütfen İletişime Geçiniz]

EĞİTİMİN AMACI
Hata Türü Ve Etkileri Analizi (FMEA) Eğitimi amacı ürün tasarımı ve proses tasarımı aşamalarında gerçekleştirilebilen FMEA çalışmaları, tasarımlanan ürün veya proseslerle ilgili problemleri tespit etmek ve sebeplerini ortadan kaldırmak için kullanılan önleyici araçtır.

 

İŞ ETÜDÜ EĞİTİMİ

Kod Numarası:: İş Etüdü

[Eğitim Programı İçin Lütfen İletişime Geçiniz]

EĞİTİMİN AMACI
İş ve Zaman Etüdü üretim işletmelerinde üretim süreçlerinin incelenerek ve analiz edilerek durum tespiti yapmayı sağlamaktır. Ayni zamanda uygun işlem sırası ve çevrim zamanı ile en uygun malzeme, donanım kullanımını araştıran ve üretim süreçlerinin standartlarını belirlemektir.

 

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL SİSTEMİ (SPC-İPK) EĞİTİMİ

Kod Numarası:: İPK

[Eğitim Programı İçin Lütfen İletişime Geçiniz]

EĞİTİMİN AMACI
Üretim Proseslerinin kontrol altında tutulabilmesi ve iyileştirilebilmesi için, istatistiksel tanımların ve yöntemlerin işletmelerde uygulanması.

 

KAİZEN EĞİTİMİ

Kod Numarası:: Kaizen

[Eğitim Programı İçin Lütfen İletişime Geçiniz]

EĞİTİMİN AMACI
Kaizen (Sürekli İyileştirme) felsefesi,Toyota mucizesinin altında yatan en önemli unsurların başında gelmektedir.

 

MALİYET DÜŞÜRME VE VERİM ARTTIRMA STRATEJİLERİ EĞİTİMİ

Kod Numarası:: Maliyet Düşürme

[Eğitim Programı İçin Lütfen İletişime Geçiniz]

EĞİTİMİN AMACI
Maliyetlerin düşürülmesi sadece ucuz hammadde almakla ya da ucuz işgücü kullanmakla veya ucuz makineleri kullanmakla olmaz. Maliyetleri düşürmenin en etkili yolu verimliliği artırmaktır.

 

SÜREÇ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Kod Numarası:: Süreç Yönetimi

[Eğitim Programı İçin Lütfen İletişime Geçiniz]

EĞİTİMİN AMACI
Katılımcıların, kendi kuruluşlarının süreçlerini; belirleyebilir, iş süreçleri, destek süreçleri ve yönetim süreçleri olarak sınıflandırabilir, tasarlayabilir, yönetmek üzere sistem kurabilir, ilişkilendirerek süreç haritaları çizebilir, hiyerarşik olarak alt kademelere kadar yayabilir düzeye gelmelerini sağlamak hedeflenmektedir.

 

ÜRETİM PLANLAMA, TAKİBİ VE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Kod Numarası:: Üretim Planlama

[Eğitim Programı İçin Lütfen İletişime Geçiniz]

EĞİTİMİN AMACI
Üretim planlama, mevcut ve/veya olası müşteri taleplerini karşılamak üzere şirketlerin üretmeyi planladığı ürün, hizmet ve yarı mamullerin üretim miktar ve zamanlama kararlarının verilmesi faaliyetleridir.

 

YALİN ÜRETİM EĞİTİMİ

Kod Numarası:: Yalın Üretim

[Eğitim Programı İçin Lütfen İletişime Geçiniz]

EĞİTİMİN AMACI
İdeal sistemin ne olduğu sanayi devriminden bugüne cevabı aranan temel bir sorudur.
Dünün doğru sistem, yöntem, metot ve araçları bugünün şartlarında hâlâ geçerliliğini koruyor mu acaba?
Farklı sektörlerde yer alan birçok şirket ve kurum günümüz şartlarına ve ihtiyaçlarına cevap veren doğru sistemi artık Yalın Düşünce ’de buluyor ve kurtuluşu Yalın Dönüşüm ’de görüyor.

 
Sayfa Yükleniyor