İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL SİSTEMİ (SPC-İPK) EĞİTİMİ

Kod Numarası:: İPK

[Eğitim Programı İçin Lütfen İletişime Geçiniz]

 

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL SİSTEMİ (SPC-İPK) EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI
Üretim Proseslerinin kontrol altında tutulabilmesi ve iyileştirilebilmesi için, istatistiksel tanımların ve yöntemlerin işletmelerde uygulanması.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR
İPK nedir? Neden İPK ugulanır?
•Değişimin tanımlanması ve sınıflandırılması
•Veri toplama
•İstatistik Teknikler
•Pareto Analizi
•Pratik Çalışma
•Histogram
•Serpilme Diyagramı
•Gruplandırma
•Normal Dağılım
•Proses Çıktılarının % Tahmini
•Makine Yeterlilik Analizi
•Proses Yeterlilik Analizi
•Nicelikler İçin Kontrol Kartları
•IX-MR Kartı
•X-R Kartı
•X-S Kartı
•Pratik Çalışma
•Nitelikler İçin Kontrol Kartları
•P Kartı
•nP Kartı
•U Kartı
•C Kartı
   
KİMLER KATILMALI

Kuruluşta verilerin toplanması, bilgiye dönüştürülmesi ve değerlen_ dirilmesi için sorumlu olan yönetici ve çalışanlar.


Sayfa Yükleniyor