ISO 10002:2004 MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ TEMEL EĞİTİMİ

Kod Numarası:: Iso 10002

[Eğitim Programı İçin Lütfen İletişime Geçiniz]

 

ISO 10002:2004 MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ TEMEL EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI
“Müşteri şikâyetlerinin ele alınması” sürecini etkin bir şekilde yöneterek müşteri memnuniyetini artırmak hatta müşteri beklentilerinin ötesine geçmek isteyen kuruluşların yöneticilerine bu sürecin temel prensiplerini, yaklaşımlarını ve adımlarını aktarmak

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR
*Terimler ve tarifler
* ISO 10002 ve ISO 9001 ve ISO 9004 arasındaki ilişki
* “Müşteri şikâyetleri” prensipleri (görünürlük, cevap verebilirlik, objektiflik, ücretler, gizlilik, müşteri
 Odaklılık, hesap verebilirlik, sürekli iyileştirme)
*Şikâyetleri ele alma çerçevesi
*Şikâyetleri ele alma sürecinin planlanması ve tasarımı
*Şikâyetleri ele alma sürecinin çalıştırılması (iletişim, şikâyetin alınması, takip edilmesi, alındı bildirimi, ilk değerlendirme, araştırma, cevap verme, geri bildirim, kapatma)
*Şikâyetleri ele alma süreci uygulamalarının sürdürülmesi ve iyileştirilmesi

UYGULAMA
Müşteri şikâyetleri sürecinin tanımlanması (sürecin amacı, sorumluları, girdileri, çıktıları, faaliyetleri, ilgili dokümanları, performans göstergeleri ve hedefleri)
   
KİMLER KATILMALI
Üst ve orta kademe yöneticiler, kuruluş içerisinde ISO 10002:2004 sistemini oluşturmaktan ve iyileştirmekten sorumlu çalışanlar.

Sayfa Yükleniyor