KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ

Kod Numarası:: Kurumsal

[Eğitim Programı İçin Lütfen İletişime Geçiniz]

 

KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI
Kurumsal kimlik ve kurumsallaşma eğitiminin amacı firmalardaki yetkinliğin ,niteliklerin daha iyi konumlara getirilmesidir.
Kurum kimliği oluşturmanın gerekleri, kurumsal imaj, kurumsal ün, kurumsal kimlik kararında etkenler, kurum vizyon ve misyonu, kurumun insan yapısı, kurum hedefleri, kurumsal kimlik oluşturmanın faydaları, kurumsal kimliğin yansıtılması, logo, amblem ve kurum standartları, kurum kimliğinin üst yönetim ve çalışanlar tarafından benimsenmesi konuları, iş dünyasından örnekler ve uygulamalarla aktarılır.
Eğitim sonunda katılımcılar firmalardaki kurumsal kimliğin oluşturulması hakkında gerekli bilgiler edineceklerdir.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR
•Kuruluşun temel amaçları, vizyonu ve misyonunun tanımlanması
•İş yönetiminin yönerge ve yönetmeliklerinin hazırlanması
•Kuruluşun amaçları yönünde, örgüt yapısının ve organizasyon şemasının oluşturulması
•Kurumsal imaj ve firmalarda saygınlık
•Firmalarda yapılanma ve kurumsal kimlik
•Kurumsal kimlik değişim ve oluşturma aşamaları
•Kurumsallaşmadan Beklentiler ve Kurumsallaşma 'nın Nihai Hedefi
•Kurumsallaşma-Finansal Boyut
•Kurumsallaşma-müşteri Boyutu
•Kurumsallaşma-Süreçler Boyutu
•Kurumsallaşma-Yenilikçilik, Sistemler ve Bilişim Teknolojileri Boyutu (Rekabet Avantajı
•Kurumsal Kimlik ve Marka Yönetimi
•Müşteriler/iş yapılan çevrelerle iletişim
•İş geliştirme merkezleri
•Kurumsal Kimlik, Pazarlama İletişimi ve Halka İlişkiler
•Kurumsallaşma ve İnsan Kaynakları
•Personel motivasyonu
•Ödüllendirme biçimleri
•erformans değerlendirme
       
KİMLER KATILMALI
Şirket üst yönetimi, tüm yöneticiler ve kurum kimliğinin oluşturulmasından sorumlu kişiler.

Sayfa Yükleniyor