İŞ ETÜDÜ EĞİTİMİ

Kod Numarası:: İş Etüdü

[Eğitim Programı İçin Lütfen İletişime Geçiniz]

 

İŞ ETÜDÜ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI
İş ve Zaman Etüdü üretim işletmelerinde üretim süreçlerinin incelenerek ve analiz edilerek durum tespiti yapmayı sağlamaktır. Ayni zamanda uygun işlem sırası ve çevrim zamanı ile en uygun malzeme, donanım kullanımını araştıran ve üretim süreçlerinin standartlarını belirlemektir.
Ayrıca performans analizlerine ulaşılmasını sağlayıp iş süreçlerinin geliştirilmesine ve iyileştirilmesine esas olan bir yöntemdir.
Bu eğitimin temel amacı, üretim işletmelerinde işgücü ve teçhizat verimliliğini artırmak ve üretim planlama ve kontrol işlemleri için standart zaman hesaplarını yapmak için kullanılan iş etüdü tekniklerini katılımcılara temel düzeyde öğretmektir.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR
•Verimlilik artırma teknikleri                   
•Bir verimlilik artıma tekniği olarak iş etüdü               
•İş etüdü kapsamı                               
•Bir verimlilik artıma tekniği olarak metot etüdü           
•Etüt edilecek işin seçimi                           
•Temel süreç şemaları                       
•İş akım şeması                               
•Bir verimlilik artırma tekniği olarak iş ölçümü               
•İş etüdü yönteminin uygulanmasındaki önemli noktalar           
•Örnek iş akış şeması                           
•Zaman etüdü                               
•Kronometraj yöntemi                           
•Ortalama sürenin hesaplanması                       
•Tempo takdiri ve normal sürenin hesaplanması               
•Standart zamanın hesaplanması                       
•Bir işin toplam süresi ve bu sürenin azaltılması   

KİMLER KATILMALI
Bu eğitime KOBİ’lerin üretim, planlama ve lojistik bölümlerinde çalışan veya çalışacak olan aşağıdaki kişiler katılması uygundur:
•Tekniker
•Teknisyen
•Uzmanlar
•Şefler
•Sorumlular

Sayfa Yükleniyor