KAİZEN EĞİTİMİ

Kod Numarası:: Kaizen

[Eğitim Programı İçin Lütfen İletişime Geçiniz]

 

KAİZEN EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI
Kaizen (Sürekli İyileştirme) felsefesi,Toyota mucizesinin altında yatan en önemli unsurların başında gelmektedir.
Kaizen (Sürekli İyileştirme) çalışmalarında, şirket insan kaynağının tüm yaratıcı ve problem çözücü kapasitesinin şirket hedeflerinin elde edilmesine yönlendirilmekte olduğunu görüyoruz.
Çalışan insanın motivasyonunun ve bağlılığının artmasındaki en önemli faktörlerin başında çalışanların iyileştirme çalışmalarına aktif katılımları gelmektedir.
Kaizen (Sürekli İyileştirme) çalışmaları bu bakımdan da hayati önemdedir.
Yalın yolculukta amacımız, tüm kurum çalışanlarının katılımı sayesinde; kalite, maliyet ve teslimat, süre, moral ve iş güvenliği performansının el birliği ile sürekli iyileştirilmesidir. Bunun sistematik şekilde gerçekleştirilebilmesinin aracı olan Kaizen’in (Sürekli İyileştirme) nasıl uygulanacağı bu eğitimde anlatılmaktadır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR
•Türkiye’de İş Dünyasının Durumu
•Kaizen; Tanımı, Bizim İçin Bir Çözüm Olabilir mi?
•Kaizen Yaklaşımının Açıklanması
•Ekip Çalışması
•Problem Çözme Teknikleri
•Hata Ağacı Analizi
•Gözlem Yapma, Veri Toplama ve Ölçüm
•Neden-Neden Analizi
•Türkiye’de Uygulanan Kaizen Türleri
•A3 Raporlama
•10 Adım Kaizen Metodu
•Politikaların Açılımı – Kaizen

KİMLER KATILMALI   
Her seviyeden tüm şirket çalışanları;
Çalışanlarının işgücü potansiyelini harekete geçirip bilgi ve becerilerini geliştirip verimli ve başarılı olmak isteyen, işveren vekilleri ve her kademeden çalışanlar (usta-posta başı –formenler, mühendisler, şefler, müdürler).

Sayfa Yükleniyor