MALİYET DÜŞÜRME VE VERİM ARTTIRMA STRATEJİLERİ EĞİTİMİ

Kod Numarası:: Maliyet Düşürme

[Eğitim Programı İçin Lütfen İletişime Geçiniz]

 

MALİYET DÜŞÜRME VE VERİM ARTTIRMA STRATEJİLERİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI
Maliyetlerin düşürülmesi sadece ucuz hammadde almakla ya da ucuz işgücü kullanmakla veya ucuz makineleri kullanmakla olmaz. Maliyetleri düşürmenin en etkili yolu verimliliği artırmaktır.
Bu eğitimde Üretim yönetiminde; işçi, makine, enerji, hammadde ve malzeme girdilerinin ayrıştırılmış maliyetleri ve verimlerinin hesaplama yöntemlerinin tanıtılması ve bu sayede büyüteç altına alınacak ve iyileştirilecek süreçlerin ve girdilerin saptanması anlatılacaktır.
Yüksek verim alma yöntemlerinin katılanlara kazandırılması amaçlanmıştır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR
Yüksek Verim İçin Planlama Teknikleri                                    
•Gant Semalari, Rota,Yükleme,CPM Uygulamaları
•Itme ve Çekme Sistemi, MRP-JIT
•Uretim Raporlari
•Süreç Yönetimi ve Problem Çözme Teknikleri
•Katma Değerli ve Katma Değersiz Süreçler
•Problemin tanımı ve Sebep Sonuç Analizleri
•Balık Kılçığı Diyagramı

Verimlilik Analizleri
•Isci Verimliligi, Makine Verimi, Enerji Verimi
•Tek Cinse Indirgeme/ Ortak Ölçü/Eşdeğer Ürün
•Kısmi Verimlilik, Toplam Faktör Verimliliği

Zamanın Verimli Yönetimi
•Kişisel Zaman Yönetimi
•Oncelikleri Bilmek ve Sıraya Koymak,
•Çalışma Ortamının Düzenlenmesi (5S), 
•Zamanı Verimli Kullanmanın Yolları

Maliyet   Analizleri
•Maliyet Kavramları ve Maliyeti Oluşturan Faktörler
•Maliyet İçindeki Giderlerin Ayrıntılı Hesaplama Yöntemi
•Direkt - Endirekt Iscilik,Enerji,Genel Giderlerin Dağıtımı
•Başabaş Noktası Analizleri

Verimliliği Arttırma - Maliyet Düşürme Teknikleri
•Tasarım Yoluyla Maliyet düşürme
•Davranışsal Yöntemlerle verim arttırma
•Yönetimde İnsan İliskileri ve Yüksek Verim,
•Çalisanlari Motive Etmek Icin Stratejiler
•Uretken Ortam Yaratmak,
•Otoriteyi Dayatmak Yerine Teşvik
   
KİMLER KATILMALI
Orta düzey yöneticiler, mühendisler, maliyet muhasebesi elemanları.

Sayfa Yükleniyor