SÜREÇ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Kod Numarası:: Süreç Yönetimi

[Eğitim Programı İçin Lütfen İletişime Geçiniz]

 

SÜREÇ YÖNETİMİ EĞİTİMİ


EĞİTİMİN AMACI
Katılımcıların, kendi kuruluşlarının süreçlerini; belirleyebilir, iş süreçleri, destek süreçleri ve yönetim süreçleri olarak sınıflandırabilir, tasarlayabilir, yönetmek üzere sistem kurabilir, ilişkilendirerek süreç haritaları çizebilir, hiyerarşik olarak alt kademelere kadar yayabilir düzeye gelmelerini sağlamak hedeflenmektedir.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR
•İş Hayatımızda Ne Yapıyoruz? Niçin Yapıyoruz?
•Müşteri-Kuruluş İlişkileri
•Fonksiyon Ve Bölümler Arasında Yaşanan Problemler
•Çözüm Aracı Olarak "Süreç Yönetimi"
•Toplam Kalite Yönetimi EFQM Modeli ve ISO 9000:2008'in Süreçlere Bakış Açısı
•Süreçlerin Belirlenmesi
•İş Süreçleri, Destek Süreçleri ve Yönetim Süreçleri
•Süreçlerin Tasarımı(Tanımlanması)
•Fonksiyonel Yapıda Süreçlerin Yönetimi
•Süreçlerin İlişkilendirilmesi
•Süreç Hiyerarşisi
•Süreç Haritalarının Çizilmesi
•Süreç Yöneticilerinin Atanması ve Katılımcılar
•Süreç Girdi, Çıktı ve Sorumlularının Belirlenmesi
•Kritik Süreçlerin Belirlenmesi
•Süreç İzlenmesi, Ölçülmesi, Metotları ve Analizleri
•Mevcut Süreçlerin İyileştirilmesi
•Uygulama Çalışmaları
   
KİMLER KATILMALI
Süreç yönetimi uygulamayı hedefleyen, özellikle Toplam Kalite Yönetimi veya ISO 9000:2008 Kalite Yönetim Sistemi uygulamak isteyen, kuruluşların üst ve orta kademe yöneticileri. Konu ile ilgili uzmanlar ve TKY ve ISO 9000:2008 uygulamalarında sorumlu görevler üstlenen orta kademe yöneticilerle diğer çalışanlar

Sayfa Yükleniyor