ÜRETİM PLANLAMA, TAKİBİ VE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Kod Numarası:: Üretim Planlama

[Eğitim Programı İçin Lütfen İletişime Geçiniz]

 

ÜRETİM PLANLAMA, TAKİBİ VE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI
Üretim planlama, mevcut ve/veya olası müşteri taleplerini karşılamak üzere şirketlerin üretmeyi planladığı ürün, hizmet ve yarı mamullerin üretim miktar ve zamanlama kararlarının verilmesi faaliyetleridir.
Bu tip planlama kararlarını verirken üretim maliyetleri, üretim kapasitesi, sipariş terminleri gibi birçok kısıtlayıcı etkenin var olması, üretim planlama probleminin zorluğunu artırmaktadır.
Nitekim süreçlerdeki en ufak bir gecikme veya ihmal bir sonraki süreci olumsuz olarak tetiklemekte ve sonuçta şirkete beklenmedik maliyetlere neden olmaktadır.

Öyleyse kar marjlarının gerilediği günümüzde çözüm nedir? Doğru ve gerçekçi plan, kontrol edilmediği sürece kâğıt üzerinde statik bir tablodan ibaret değil midir?
Doğru, gerçekçi ve uygulanabilir bir plan yeterli mi? Kontrol sistemini ZAMAN, MİKTAR ve MALİYET olarak nasıl kurmalıyız?
Her işi planlamacılar mı yapmalı, diğer bölümlerin (satış, proje, satın alma, muhasebe vs.) katkısı olmadan etkinlik sağlanabilinir mi?

Eğitimin temel amacı; temel üretim planlama ve stok yönetimi yaklaşımların ve yöntemlerinin açıklanarak, daha etkin ve verimli bir üretimin sağlanması, kaynakların uygun düzeyde kullanımının temini ve satış-stok-üretim-tedarik arasında uyumlu bir dengenin kurulmasıdır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR
•Üretim planlaması nedir?
•Toplam üretim planlamasında kullanılan yöntemler nelerdir?
•Üretim planın uygulanmasında üretim dışı fonksiyonların (bilgi akışı, malzeme akışı ) etkisi
•Üretim planlama stratejileri
•Fason işlemlerin planlaması ve kontrolü
•5N 1K
•İş programı yapma ve uygulama
•Üretim kontrolü nedir?
•Üretim kontrol sürecine ilişkin fonksiyonlar nelerdir?
•Plandan sapmalar tespit edildiğinde nasıl hareket etmek gerekir?
•Ürün bazlı planın hazırlanması ve kontrol sistemlerinin geliştirilmesi nasıl yapılır?
•Üretim planlamacılar, hazırladıkları planların etkin bir şekilde uygulanabilmesi için birimler arası iletişimde nelere dikkat etmeliler?
•Birimler arası ilişkilerde olası insan davranışları nelerdir ve zor insan davranışları ile nasıl baş edilebilir?
•Uygulamalar

KİMLER KATILMALI
Operasyonun içinde olan işverenler, üretim yöneticileri, proje yöneticileri, teknikerle bu eğitime katılabilirler. Ayrıca pozisyonları itibariyle Planlama ve Kontrol görevini yürütürken etkin önlemler alarak planlara uygun, zamanında, hedeflenen karlılık ve maliyette işleri sonuçlandırmayı amaçlayan proje yöneticileri, planlama yöneticileri, ilgili müdür ve şeflerin bu eğitime katılması uygundur.

Sayfa Yükleniyor