İLERİ MÜZAKERE TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Kod Numarası:: İleri Müzakere Teknikleri

[Eğitim Programı İçin Lütfen İletişime Geçiniz]

WhatsApp: 541 446 21 00.

İLERİ MÜZAKERE TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI
Hızla değişen ve zorlaşan rekabet koşulları altında işletmelerin gerek iç gerekse dış çevreleri ile olan ilişkileri her geçen gün karmaşıklaşmaktadır. Bu kapsamda, işletmelerde iç ve dış çevre ile gerçekleştirilen değişik konu ve boyutlardaki görüşmeler ile görüşme sonucunda elde edilenlerin önemi de giderek artmaktadır.
Günümüzde, işletmelerin iç ve dış çevre ile değişik konularda gerçekleştirdiği görüşme ve müzakerelerdeki başarı işletmelerin etkinliği ve verimliliğinin arttırılması ile yönetimin işletmeye en çok katkıyı sağlamasının en önemli araçlarından biri konumuna gelmiştir.

Bu eğitimin temel amacı, işletmeler açısından her geçen gün biraz daha önemli hale gelen müzakerelerde en çok faydayı sağlayacak yetkinlikte bilgi ve yeteneğe sahip personelin yetiştirilmesi, her kademede yönetici ve personelin müzakere becerilerinin geliştirilmesi, konuyla ilgili tecrübelerin aktarılarak her kademede gerçekleştirilecek müzakere sürecinde en çok başarının elde edilmesini sağlayacak bilgi ve tekniklerin aktarılması, değişik konularda değişik müzakere yöntemlerinin çok yönlü olarak ele alınmasıdır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR
•    Müzakere Kavramı
•    Müzakerenin Tarafları
•    Müzakerenin Amacı
•    Temel Müzakere Becerileri
•    İletişim Becerileri
•    Vücut Dilinin Kullanımı
•    Kendini ve Karşısındakini Tanıma
•    Dinleme
•    Empati
•    Müzakere Süreci
•    Görüşme İçin Hazırlık ve Planlama
•    Bahanelerle Başa Çıkma
•    Uzlaşma ve Anlaşma
•    Çatışmaların Çözümü
•    Ustalıklı Tartışma Becerileri
•    Müzakerede Uygulanacak Teknikler
•    Uygulama: Etkin ve Yaratıcı “Müzakere” Uygulamaları Video Kamera ile Tespit Edilip Katılımcılar Tarafından Tartışılır

KİMLER KATILMALI
İşletme sahipleri, üst-orta düzey yöneticileri ve yönetici adayları, pazarlama-satış-satın alma birimi yönetici ve personeli, işçi-işveren temsilcileri, işletmelerde değişik kademelerde ve değişik konularda müzakere sürecine katılan yönetici ve personel, bu konuda kendini geliştirerek kariyerine katkı yapmak isteyenler ile diğer ilgili kişiler.   

Sayfa Yükleniyor