MARKA YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Kod Numarası:: Marka Yönetimi

[Eğitim Programı İçin Lütfen İletişime Geçiniz]

WhatsApp: 541 446 21 00.

MARKA YÖNETİMİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI
Marka oluşturmak hem sanat, hem de bilimdir. Pazarlama çalışmalarında daima bir yaratıcılık ve orijinallik olduğunu görürüz. Pazarlama gurularının söylediği ve yazdığı tüm prensipleri uygulasanız dahi marka stratejinizin başarısı büyük ölçüde bu prensiplerin stratejiye nasıl dönüştürüldüğü ve nasıl uygulandığına bağlı olarak değişecektir.
Pek çok üst düzey yöneticinin artık iyice benimsediği gibi, firmaların sahip olduğu en önemli varlıkların başında, para ve zaman yönünden büyük yatırım yaptıkları markaları gelmektedir. İmalat süreçleri ve kurulan fabrikalar çoğu zaman başka firmalar tarafından taklit edilebilir. Fakat tüketicilerin kafasında yer etmiş inanış ve tutumlar kolayca taklit edilemez. Piyasaya yeni ürün çıkarmanın zorlukları ve lansmanların gerektirdiği büyük harcamalar, şirketlerin yeni ürünlerini lanse ederken daha dikkatli davranmaları ve aynı zamanda mevcut markalarını daha iyi yönetmeleri yolunda büyük bir baskı unsurudur.
Stratejik Marka Yönetiminin özünü oluşturan marka sermayesi kavramı, pazarlamacılara markalarıyla ilgili uygulayabilecekleri farklı strateji ve taktiklerin potansiyel etkilerini yorumlamakta ortak bir payda ve çok değerli bir bakış açısı kazandırmaktadır.
Stratejik Marka Yönetimi, marka sermayesi oluşturmak, ölçmek ve yönetmek için gerekli pazarlama program ve faaliyetlerinin tasarlanmasını ve uygulanmasını içerir. Stratejik Marka Yönetimi, markaların önemi ve tüketiciye ne ifade ettiğinden yola çıkarak, şirketlerin markalarını nasıl yönetmeleri gerektiğini ortaya koyan bir eğitimdir. Marka, marka yönetimi ve stratejik marka yönetimi ile bağlantılı konuların masaya yatırıldığı bu eğitimin önemli bir amacı da pazarlama yöneticilerini, marka stratejilerinde karlılığı artıracak kavram ve tekniklerle tanıştırmaktır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR
    • Markalar ve stratejik marka yönetim süreci
    • Marka ve marka sermayesi oluşturma süreci
    • Marka konumlandırması
    • Marka sermayesi oluşturacak unsurların seçimi
    • Marka sermayesi oluşturacak pazarlama programları
    • Marka sermayesi oluşturmada pazarlama iletişimi
    • Marka sermayesinin ölçümlenmesi
    • Marka stratejilerinin tasarlanması ve uygulanması
   
KİMLER KATILMALI
Şirketlerde pazarlama, marka ve ürün yönetimi fonksiyonlarından sorumlu müdürler, direktörler ve yönetici adayları.

Sayfa Yükleniyor