İLETİŞİM BECERİLERİ EĞİTİMİ

Kod Numarası:: İletişim Becerileri

[Eğitim Programı İçin Lütfen İletişime Geçiniz]

WhatsApp: 541 446 21 00.

İLETİŞİM BECERİLERİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI
Katılımcıların Beden Dili ve İletişim Becerileri beden dilinin kullanımı ve yorumlanması hakkında bilgi sahibi olmaları, etkili bir iletişim için yapılması ve yapılmaması gerekenlerin öğrenilmesi ve kendi iletişim pratiklerinin farkında olmalarının sağlanmasıdır.

Eğitim sonunda katılımcıların iletişim ve iletişim yöntemleri, benlik analizleri yoluyla kendi benliklerini ve kendi iletişim tarzlarını keşfetmek, iletişim zorluklarının yönetilmesi, etkin dinleme ve soru sorma becerisini geliştirme, beden dilini doğru yorumlama ve etkin kullanma vb. teknikleri öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Eğitimin sonunda kişiler iletişim engelleri konusunda farkındalık kazanırlar ve etkin iletişim kurmak için gerekli olan kendini ve duygularını ifade etmek, doğru soru sormak, duruma uygun davranışı seçmek gibi becerileri edinmiş olurlar.


EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR
•    Temel Kavramlar ve İletişim Yöntemleri
•    Etkin Dinleme ve Soru Sorma
•    İletişim Kazaları - İletişim Engelleri
•    İletişimde Etkinliğin Artırılması
•    Beden Dilinin Etkin Kullanımı ve Doğru Algılanması
•    Farklı İnsan Profilleri ile İletişim
•    İlk İzlenim
•    Davranış Türleri
•    Aynalama
•    Çelişkiyi Ele Alma Tarzları


KİMLER KATILMALI
İletişim kalitesini artırmak, iletişim kurma biçimiyle fark yaratmak isteyen herkes.   

Sayfa Yükleniyor