YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK EĞİTİMİ

Kod Numarası:: Yöneticilik ve Liderlik

[Eğitim Programı İçin Lütfen İletişime Geçiniz]

WhatsApp: 541 446 21 00.

YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK EĞİTİMİ


EĞİTİMİN AMACI
Katılımcılara liderlik konusuyla ilgili bilgileri aktarmak, sahip oldukları bilgilerini zenginleştirmek, yönetim becerileri ve iş alışkanlıkları kazandırmak amaçlanmaktadır.
Yönetici ve lider kavramları arasındaki ayırımı kabul eden bu sistem ve insan odaklı yönetim anlayışı, yöneticinin lider olma yolundaki sorumluluklarını ortaya koyar. Bu kriter, tüm liderlerin faaliyetlerini ve davranışlarını araştırır. Üst düzey yöneticilerin açık seçik bir amaç, kalite değerleri ve kuruluş hedefleri yaratmadaki ve bunların uygulanmaya geçirilmesi için gerekli yapıyı ve yönetim sistemini oluşturmadaki rollerini değerlendirir.
Üst düzey yöneticilerin bu konularda yalnızca yazılı yada sözlü bildirimlerde bulunmakla yetinmeyip, kişisel olarak bu konuların içinde yer almalarını ve hareketlerinin de bu yönde olması gereğini vurgular. Ayrıca, tüm liderler ve orta düzey yöneticilerin amacı ve değerleri ne ölçüde iletebildiklerini ve pekiştirdiklerini, müşterilerle ve tedarikçilerle olan ilişkilerde bu kişilerin ne kadar aktif rol aldıklarını da araştırır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR
•    Liderlik
•    Politika ve Strateji
•    Çalışanlar
•    İşbirlikleri ve Kaynaklar
•    Gerçek lider kimdir?
•    Yönetici/lider
•    Liderliğin prensipleri
•    Gönüllü Liderliğin prensipleri
•    Yönetime karşı liderlik
•    Etkin liderlik
•    İletişimin önemi
•    İnisiyatif almak
•    Liderlerin problem çözümü
•    Başkalarına nüfuz etmek
•    Ekibi başarıya götürmek
•    Zamanı yönetmek

KİMLER KATILMALI
Liderlik potansiyelini görmek isteyen herkes
Girişimciler
Üst düzey yöneticiler
Takım Liderleri
Departman yöneticileri   

Sayfa Yükleniyor