PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Kod Numarası:: Problem Çözme Teknikleri

[Eğitim Programı İçin Lütfen İletişime Geçiniz]

WhatsApp: 541 446 21 00.

PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI
Problem bireysel bazda; bireyin ulaşmak istediği bir amaca ulaşımını engelleyen etmenlerden oluşan basit ve/veya karmaşık bir süreçtir. Bir işletme açısından problem ise; işletmenin amaçlarına ulaşmasını engelleyen etmenlerden oluşan bir kalite uygunsuzluğu olarak tanımlanabilir. Diğer bir deyişle problem, önemli bir hizmet, üretim veya iş sürecindeki veya üründeki görünür performans zayıflığıdır.
Müşteri geçmişte; Mal ve hizmete aç, Fazla beklentisi olmayan, Bulduğu ürün veya hizmetten memnun olan, Fazla eleştirmeyen bir yapıya sahipti. Günümüzde ise; Düşünce ve davranışları hızla değişen, Daha fazla istekte bulunan, Daha fazla nazlı olan bir yapıya sahip olarak karşımıza çıkmaktadır.
Müşteri özel ilgi, üretim ve hizmette güvenilirlik, hizmet ve satış sonrası iyi servis, makul fiyat, üstün kalite, kolaylık, yenilik ve konfor gibi özellikler aramaktadır.
Bu özellikler müşteri tatmini ile doğrudan ilişkilidir. İşletmeler için müşteri tatmini önemlidir. Bu nedenle işletmeler; Pazarı yeni bir biçimde algılamalı, Müşteri beklentilerini iyi tatmin etmeli, Müşteri isteklerine azami hızla cevap vermeli, Her ihtiyaca yönelik değişik bir ürün sunmalı, Müşteri ile ilişkilerinde yeni bir boyut kazanmalıdır.
Müşteri tatmini bazı avantaj ve değerleri de işletmelere kazandırmaktadır. Sadakat, daha düşük satış masrafları, diğer çeşitli ürünlerin satışı, olumlu reklam, pazar artışı, orta ve uzun vadede daha büyük karlar bunlardan bazılarıdır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR
•    Problem Nedir?
•    Problem Çözme Süreci
•    Problem Çözme Teknikleri
•    Dağılım
•    Dağılma ve Değişkenlik Ölçüleri
•    Kök Neden Analizi
•    Beyin Fırtınası
•    Balık Kılçığı Diyagramı
•    Nominal Grup Tekniği
•    Çoklu Oylama
•    Pareto Analizi
•    Histogram
•    Akış Şemaları
•    Süreç Akış Diyagramı
•    Dağılım Diyagramı
•    Kontrol Çizelgeleri

KİMLER KATILMALI
Problem Çözme Teknikleri Eğitimi almak isteyen herkes

Sayfa Yükleniyor