MOTİVASYON VE BAŞARI EĞİTİMİ

Kod Numarası:: Motivasyon ve Başarı

[Eğitim Programı İçin Lütfen İletişime Geçiniz]

WhatsApp: 541 446 21 00.

MOTİVASYON VE BAŞARI EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI
Kuruluşlarda Çalışan Tüm Personelin En Üst Seviyede Verimliliğinin sağlanması İçin Uygulanacak Motivasyon Teknikleri Hakkında Yöneticilere ve Çalışanlara Bilgi Vermek.

Motivasyon konusu insan kaynağının yönetimindeki başarıya etkisi nedeniyle çok tartışılan bir konudur. Amaç, çalışanları işe ve işletmeye bağlama yolları ile özendirme olanaklarını araştırmak ve uygulamak, böylelikle verimliliği arttırmaktır.
Elemanlarının hangi koşullarda, nasıl bir ortamda ve hangi araçlarla yöntemlerle motive edileceği konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip olan yöneticilerin organizasyonel bütünleşmeyi ve çalışma verimini arttırma şansları çok yüksektir.
Bu programda, motivasyon süreci ve araçlarının önemini vurgulayarak konuyu örnek olaylarla tartışmak amaçlanmaktadır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR
•    Yönetimde motivasyonun önemi
•    Motivasyon süreci
•    Motivasyon modelleri
•    Ekonomik, psiko sosyal ve yönetsel motivasyon araçları
•    Bireysel ve grup motivasyonunu sağlama

KİMLER KATILMALI
Motivasyon teknikleri eğitimi almak isteyen herkes

Sayfa Yükleniyor